Смяна на челно стъкло.

Смяна на челно стъкло: 8:00ч.