Датчици

Датчик налягане на маслото диагностика от 25лв.

Смяна датчик налягане на маслото  от 35лв

Датчик температура на водата смяна от 35лв

Диагностика дебитомер 35лв 

Смяна дебитомер 25лв .

Диагностика мап сензор 35лв 

Смяна мап сензир от 35лв 

Проверка датчик ниво антифриз 35лв 

Смяна датчик ниво антифриз от 35лв.