Датчици

Датчик налягане на маслото ддиагностика от 20лв.

Смяна датчик налягане на маслото смяна от 30лв

Датчик температура на водата смяна от 30лв

Диагноктика дебитомер 30лв 

Смяна дебитомер 20лв .

Диагностика мап сензор 30лв 

Смяна мап сензир от 30лв 

Проверка датчик ниво антифриз 30лв 

Смяна датчик ниво антифриз от 30лв.