Датчици

Датчик налягане на маслото диагностика от 20лв.

Смяна датчик налягане на маслото  от 30лв

Датчик температура на водата смяна от 30лв

Диагностика дебитомер 30лв 

Смяна дебитомер 20лв .

Диагностика мап сензор 30лв 

Смяна мап сензир от 30лв 

Проверка датчик ниво антифриз 30лв 

Смяна датчик ниво антифриз от 30лв.