Тапи на блокове

Смяна на тапа без демонтаж двг и с достъп 55лв.

Смяна на тапа с демонтаж скорости 275лв.

Смяна на тапа с демотаж двг цени от 330лв.