Смяна на 8 точково окачване

Цена на 8 точково окачване: по 30 лв. на бр. носач
Сервизно време: 1 час и 30 минути на носач 


За конкретно запитване свързано с автосервизното обслужване на Вашия автомобил моля отправете запитване попълвайки формата по-долу: