Почистване накладки

Почистване заднни барабанни накладки 25лв.