Горивна система

Диагностика на дюзи:

Демонтаж- монтаж дюзи на комънрейл система и обучение,цена от 55лв .

Демонтаж- монтаж дюзи на помпа дюза цена на дюза 55лв.

Демонтаж-монтаж дюза с гнп цена от 35лв.

Демонтаж- монтаж помпа високо налягане на комънрейл система цена от 165лв.

Демонтаж- монтаж гнп на дизел цена от 165лв.

Смяна на подгревни свещи с демонтаж смукатлен колектор цена от 165лв.

Смяна на подгревна свещ цена от 10лв. 

Смяна уплътнения на гнп цена от 110лв.

Смяна нафтов  филтър цена  15лв.

 

Смяна бензинови дюзи, без обучение цена от 35лв.

Смяна на бензинови дюзи с обучение цена от 55лв.

Смяна помпа високо налягане на ситеми с директно впръскване цена от 55лв.

Смяня на дюзи с директно впръскване с демонтаж на смукателен колектор цена от 165лв.

Смяна бензинова помпа в резервоара цена от 110лв.

Смяна външна бензинова помпа цана от 55лв.

Смяна горивен филтър цена 15лв.