Автоклиматици

Цени и сервизно време необходимо за зареждане на автоклиматици, проверка течове на фреон и цялостен ремонт на автоклиматици.

Зареждане на климатик

Цена за зареждане на климатик: 15 лв. на 100гр. фреон
Сервизно време: 1 час и 30 минути

Проверка на теч на фреон

Цена за проверка на теч на фреон:  50 лв.
Сервизно време: 2 часа и 30 минути

Ремонт на климатична система

Цена за ремонт на климатична система на автомобил: от 50 лв. до 150 лв.

Сервизно време за ремонт на автоклиматик- определя се на място

Демонтаж и монтаж на компресор

Цена за демонтаж и монтаж на компресор: от 50 лв. до 150 лв.
Сервизно време: 3 час и 40 минути

Демонтаж и монтаж на кондензер

Цена за демонтаж и монтаж на кондензер: 100 лв.
Сервизно време: 8 часа

Подмяна на кондезер в купето.

Подмяната на кондензара "радиатор климатик"в купето изисква време и необходимото време за подмяна в автосервиза е от 8ч. цена за подмяна на кондезера от150-350лв.


За конкретно запитване свързано с автосервизното обслужване на Вашия автомобил моля отправете запитване попълвайки формата по-долу: