Автокомплекс РС

Телефон: +359 889 618 913
E-mail: autocomplexrs@gmail.com

Демонтаж и монтаж на компресор

Демонтаж и монтаж на компресор чарджер

Цена за демонтаж и монтаж на компресор: от 200 лв. до 350 лв.
Сервизно време: от 2ч