Автокомплекс РС

Телефон: +359 889 618 913
E-mail: autocomplexrs@gmail.com

Датчици

  • Датчик налягане на маслото диагностика от 50лв.
  • Смяна датчик налягане на маслото от 50лв
  • Датчик температура на водата смяна от 50лв
  • Диагностика дебитомер 50лв
  • Смяна дебитомер 50лв .
  • Диагностика мап сензор 50лв
  • Смяна мап сензир от 50лв
  • Проверка датчик ниво антифриз 35лв
  • Смяна датчик ниво антифриз от 50лв.