Автокомплекс РС

Телефон: +359 889 618 913
E-mail: autocomplexrs@gmail.com

Смяна на шарнир със сваляне на носач с разпробиване

Цена за смяна на шарнир със сваляне на носач с разпробиване: 80 лв.
Сервизно време: 2 часа и 50 минути