Автокомплекс РС

Телефон: +359 889 618 913
E-mail: autocomplexrs@gmail.com
Смяна на 8 точково окачване

Цена на 8 точково окачване: по 30 лв. на бр. носач
Сервизно време: 1 час и 30 минути на носач