Автокомплекс РС

Телефон: +359 889 618 913
E-mail: autocomplexrs@gmail.com

Смяна на 8 точково окачване

Цена на 8 точково окачване: смяна горни носачи на многоточково окачване е по 100лв на  носач , смяна на долен носач на многоточково окачване 40лв. на носач .
Сервизно време: 1 час и 30 минути на носач за долен носач .

Сервизно време за смяна на горен носач от 2,30ч.