Автокомплекс РС

Телефон: +359 889 618 913
E-mail: autocomplexrs@gmail.com

Смяна на задни накладки със барабаните

Цена за смяна на задни накладки със барабаните: 65 лв.
Сервизно време: 2 часа и 30 минути