Автокомплекс РС

Телефон: +359 889 618 913
E-mail: autocomplexrs@gmail.com
Смяна на радиатор, парно или климатик, вътре в колата

Цена за смяна на радиатор, парно или климатик, вътре в колата: 110-220 лв.
Сервизно време: 8 часа